Linde Gáz Magyarország Zrt. – Hálózatüzemeltetés

Cégünk üzemeltetési szerződés keretében felel a Linde Gáz Magyarország Zrt. hálózatának üzemeltetéséért, monitorozásáért és konfiguráció menedzsmentjéért.

Cél

Megrendelőnk Magyarországon több telephellyel rendelkezik, melyek összeköttetését bérelt vonalak látják el. Munkánk kezdetén a telephelyi lokális hálózatok szegmentálása, átszervezése valamint a telephelyek összeköttetéseinek optimalizálása volt a legfontosabb feladatunk. A folyamatos közös munka során felmerült igényként a telephelyeken üzemelő Wi-Fi hálózatok felmérése és fejlesztése is.

Feladatok és megoldások

Vezetékes hálózat
Feladat: Megrendelőnkkel egyetértésben alapvető feladatunknak tekintettük a meglévő hálózat fejlesztését, hatékonyabb kihasználását. A hálózati forgalom szervezeti szintű irányítása, és az ennek megfelelő hálózati struktúra kialakítása volt az elérendő cél.
Megoldás: A felmérések és a folyamatos kommunikáció eredményeként összegyűjtött igényeknek megfelelően a telephelyi lokális hálózatokat az egyes telephelyek, részlegek szerepe és nagysága szerint szegmentáltuk.Rugalmasan alkalmazkodva a helyi adottságokhoz a problémákat sikerrel orvosoltuk. Például: jobban kihasználva a bérelt infrastruktúrákat, az adatkapcsolati sebességeket növelve, a mentési időket nagymértékben csökkentettük.

Feladat: Teljesítménymonitorozás, riasztás, konfiguráció menedzsment.
Megoldás: Ügyfelünknél kihelyezett monitoring rendszert állítottunk üzembe. Az aktív eszközöket, valamint az eszközökön áthaladó forgalmat a monitoring rendszer felügyeletébe vettük, ezzel növelve az infrastruktúra átláthatóságát, illetve a meghibásodások felderíthetőségét. A rendszer felel a konfigurációs állományok rendszeres mentéséért és változáskövetéséért is.

Feladat: 24/7 ügyelet és támogatás. 
Megoldás: Megrendelőnk igényeinek megfelelően vállaltuk, hogy kollégáink az év minden napján 24 órában állnak rendelkezésére, dedikált elérhetőségekkel. Távoli hozzáféréssel vagy a helyszínen végzett munkával, telefonos vagy személyes megbeszéléssel zajló szakértői támogatással.

Vezeték nélküli hálózat
Feladat: A vezeték nélküli hálózatok állapotának monitorozása, rendszeres auditálása.
Megoldás: Ügyfelünk kérésére a Wi-Fi eszközök folyamatos monitorozásával, illetve rendszeres, műszeres audit segítségével proaktívan kezelhettük a lehetséges hibaforrásokat, teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket. Ezzel a megoldással lehetővé vált a vezeték nélküli hálózatok folyamatos, probléma mentes használata.

Alkalmazott megoldások

  • RouteOP hálózatüzemeltetés
  • RouteSYS rendszerintegráció
  • Cisco megoldások